Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for brug

JURIDISKE OPLYSNINGER

Alt indhold på vores hjemmeside er ophavsretligt beskyttet. Der gives hermed tilladelse til at bruge indholdet til privat og ikke-kommerciel brug. Undtaget herfra er andre medier med offentlig adgang (hjemmesider og lign.), der gør sådanne oplysninger tilgængelige. Al øvrig brug af indholdet på vores hjemmeside, uanset det er til offentlig eller kommerciel brug, er med forbehold af skriftlig tilladelse fra TGW Logistics Group GmbH. Såfremt der gives tilladelse til kopiering, skal der udtrykkeligt henvises til TGW Logistics Group GmbH's ophavsrettigheder. Der må ikke foretages nogen form for ændring, forkortelse, tilføjelse eller oversættelse, idet dette særligt gælder for ophavsretsbeskyttet arbejde, dettes titel eller benævnelse eller ophavsmand. Enhver overtrædelse af disse Betingelser for brug giver TGW Logistics Group GmbH ret til at kræve ophør, sletning, passende vederlag, skadeserstatning og overdragelse af alle afledte indtægter.

PRIVATLIVETS FRED

Du giver hermed udtrykkeligt lov til, at de personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med din henvendelse, bliver brugt til behandling af dine henvendelser. Du kan til enhver tid trække denne tilladelse tilbage. TGW Logistics Group GmbH forpligter sig til, at behandle dine oplysninger fortroligt og afholde sig fra at sælge, udleje eller på anden måde gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjemand.

TJENESTER PÅ INTERNETTET

Vores hjemmesider indeholder også links til eksterne hjemmesider. TGW Logistics Group GmbH påtager sig ikke noget ansvar for indhold, der således er tilgængeligt på eller via disse links. Første gang vi etablerer et link, kontrolleres det eksterne indhold for evt. ulovligt indhold. Hvis vi konstaterer, at disse links omfatter ulovligt indhold, eller vi erfarer, at sådant indhold findes på disse links, vil de i videst muligt omfang blive slettet eller begrænset. Vi gør brug af cookies og session management-systemer, der forenkler brugen af vores online-indhold. Vores cookies indeholder ikke nogen personspecifikke oplysninger eller din e-mailadresse, og de afslører ikke din identitet.

BRUGERPROFILER / SPORING

Denne hjemmeside gør brug af Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies"; disse tekstfiler gemmes på din computer og gør det muligt at foretage en analyse af, hvordan du anvender hjemmesiden. De oplysninger, som denne cookie genererer om din brug af denne hjemmeside (herunder din IP adresse), overføres til en Google-server i USA, hvor de gemmes. Google anvender disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, generere rapporter over aktiviteterne på hjemmesiden til hjemmesidens operatør og yde andre tjenester i forbindelse med hjemmesiden og brugen af internettet. Google leverer også disse oplysninger til tredjemand, hvis det kræves ved lov, eller hvis disse data behandles af tredjemand på vegne af Google. Google registrerer under ingen omstændigheder din IP adresse sammen med andre data, som Google ligger inde med. Du kan forhindre installationen af cookies ved at tilpasse indstillingerne for din browser; du skal dog være opmærksom på, at du så ikke bliver i stand til at bruge alle funktionerne på vores hjemmeside, hvis cookies er deaktiveret. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du, at Google behandler oplysningerne om dig som beskrevet ovenfor til ovennævnte formål.

GARANTI / ERSTATNING

Vi har været meget omhyggelige ved indsamlingen af de oplysninger, du finder på vores website og hjemmesider. TGW Logistics Group GmbH påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller egnethed til bestemte formål. Enhver brug af oplysninger, der er fundet i vores internetindhold sker på brugerens eget ansvar og for dennes risiko. Krav om erstatning, som indgives mod TGW Logistics Group GmbH uanset det juridiske grundlag for sådanne krav, begrænser sig til strafbart fortsæt og grov uagtsomhed. Vi påtager os på ingen måde ansvaret for økonomiske tab eller efterfølgende skade eller ulempe.

VÆRNETING

Østrigsk lov finder anvendelse.    Jeg har læst og accepterer ovenstående Betingelser for brug samt erklæringen om Privatlivets fred.