B.E.L. Privatskole

Skolen som et sted for begejstring

En skole hvor det enkelte barns personlige udvikling understøttes i forhold til den enkeltes behov. Langt væk fra stive systemer. Fonden The Future Wings Private Foundation understøtter B.E.L. Privatskolen i Linz i delstaten Oberösterreich, som kører et komplet nyt undervisningskoncept.

B.E.L. står for Bildung & Entfaltung Linz (uddannelse og udfoldelse). Undervisningskonceptet, der bygger på hjerneforskningens seneste resultater og moderne uddannelsesvidenskab, har eksisteret siden 2013. Det, som måske stadigvæk lyder mærkeligt, er faktisk ganske enkelt: det er en præstationsskole, der forbereder børnene bedst til nutidens og fremtidens udfordringer. 

Tanken bag og målet for B.E.L. Privatskole

Hele undervisningskonceptet bygger på 3 principper, hvorigennem børnene bliver optimalt forberedt til fremtiden. Det første princip fremmer den positive tilgang/holdning: Jeg vil gerne! Børnene bliver undervist i mindre grupper, der er til at overskue. Lærernes opmærksomhed på den enkelte og formidlingen af viden er tilpasset det enkelte barns egen hastighed og udviklingstrin. Og det er kun nogle af de metoder, der bidrager til at skabe begejstring for korrekt læring og resultater. 

Det generelle princip er "Resultat med begejstring!" Den anden hjørnesten i konceptet er den enkelte elevs selvhjulpne og selvstændige ageren: Jeg gør! Den tredje vigtige søjle er udvikling af selvtillid og accept af egne grænser i forbindelse med skolens undervisning: Jeg er! Selvstændigt projektarbejde samt fremlæggelse i grupper og rollespil fremmer elevernes selvsikre optræden ude i samfundet. 

Personlighed frem for en unuanceret holdning

Til forskel fra mange andre skoler underviser B.E.L. ikke på en forudbestemt måde. Undervisningens og indlæringens hastighed og metoder bliver bestemt af det enkelte barns udvikling, færdigheder og evner. Teoretiske koncepter kædes sammen med praktiske eksempler, øvelser og anvendelsesmetoder, der giver det enkelte barn mulighed for at identificere sig med stoffet. Hovedmålet med B.E.L. er at forberede så mange børn som muligt til livet på en ansvarlig måde. 

Undervisning i mindre grupper

B.E.L. Privatskolen har samme status som en offentlig skole. Den retter sig mod de nationale østrigske læseplaner og tilbyder undervisning fra 1. til 8. klassetrin. Det er til enhver tid muligt at komme ind på skolen eller skifte over til/fra andre skoler. Underviserne er udvalgt efter meget selektive og formålsbestemte kriterier. De skal have en grundlæggende pædagogisk uddannelse samt en høj grad af engagement og socialpædagogiske kvalifikationer; desuden skal de løbende videreuddanne sig for at sikre det høje undervisningsniveau. 

Undervisningen foregår fra kl. 8:30 til 12:40 i mindre og overskuelige grupper - en gennemsnitsklasse er på 15 børn.

Få mere at vide her!