Ordrepluk på basis af TGW's transportørteknologi sikrer et standardiseret split-case-plukkesystem for person-til-varer, der er konstrueret til

 

at garantere omkostningseffektiv ordreopfyldelse i forbindelse med højfrekvente eller omfangsrige SKU'er.

Systembeskrivelse

Operatørerne udfører plukningen i zoner, der typisk er mellem 6 og 12 m lange og rummer et bestemt antal SKU'er. Styringen sker via lys- eller stemmestyrede terminaler, såkaldt Pick-by-Light, Pick-by-Voice eller ved hjælp af radiofrekvenser. I kombination med at der til enhver tid er en enkelt ordre til stede, minimeres operatørens fejlmargin samtidig.

Lokationerne, der plukkes fra, er udformet som paller, gennemløbskanaler eller -hylder afhængigt den enkelte SKU'er rotation og omfang, således at genopfyldnings- og plukkeomkostningerne optimeres generelt. Under disse forhold kan operatørerne nå op på plukkehastigheder på 150 - 400 pluk i timen. Ordrekasserne/-kartonerne transporteres via et transportørnetværk igennem forskellige zoner, indtil ordren er færdig.

Dine Fordele

  • Omkostningseffektiv drift til højfrekvente eller omfangsrige SKU'er
  • Hurtigste leadtime for ordrer - ingen batch-kørsler
  • Fordobling eller tredobling af operatørens kapacitet sammenlignet med manuel split-case-pluk
  • Ergonomiske arbejdsstationer sikrer bæredygtige plukkehastigheder
  • Arbejdsstationsstyring reducerer antallet af plukkefejl

Baseret på ...