Software

Selv de bedste logistikløsninger flytter sig kun, hvis softwaren er rigtig. Hver eneste komponent, hver eneste tekniske detalje skal passe som hånd i handske til den næste. Og det er lige netop det, som intelligent logistiksoftware gør. TGW's softwarepakke er styrende for alle processer i den interne Logistik.

Den bygger på et modulopbygget koncept, som dækker alle opgaver fra vareindlevering til vareudlevering. Kvaliteten af grænsefladerne med det mekatroniske udstyr sikrer, at softwaren og mekanikken kører problemfrit, og at systemet arbejder med maksimal kapacitet og maksimal oppetid.

Dine Fordele

  • En central softwareplatform til verdensomspændende integration af alle interne logistikprocesser
  • Integreret support til automatiserede og manuelle lagersystemer
  • Standardiserede og udløselige moduler til typiske logistikopgaver
  • Standardiset og fuldt integreret element i hele TGW-løsningen
  • Vores softwarekompetence bygger på erfaringer fra mere end 500 softwareinstallationer overalt i verden
  • Maksimal fleksibilitet sikrer skræddersyede løsninger
  • Mulighed for flere anlæg og flere kunder samtidig sikrer ensartede processer og fleksible anvendelsesmuligheder for mange logistikorganisationer