Afkast (ROI) Fordelene ved interne logistikløsninger

Hurtig afskrivning i et 360 graders perspektiv

 
Investeringsomkostningerne til et internt logistikanlæg anses ofte for at være den vigtigste post i indkøbsprocessen. Men investeringsomkostninger er kun toppen af isbjerget ...:

overordnet set udgør driftsomkostninger, som fx vedligeholdelse, reservedele, arbejdsløn og energi langt den største omkostningspost.

TGW anlægger en holistisk betragtning på sine projekter, dvs. hele livscyklussen - lige fra planlægnings- og projekteringsfasen til den livslange service. Vi har altid fokus på de samlede ejeromkostninger .

Planlægning & Rådgivning

Implementering

Lifetime Services

Enestående inden for branchen: Op til 10 års garanti

Den kompakte integration af alle TGW's systemer (software, robotteknologi, styringer og mekatronik) har en positiv indflydelse på driftssikkerheden, den lange levetid og oppetiden - og dermed på afkastet for dit lagerstyringssystem.

Driftsomkostningerne bliver taget med i beregningerne allerede ved udformningen af anlægget, og de bliver specificeret på en gennemsigtig måde. Alle omkostninger er fuldt gennemsigtige.

Det er det vi står for ved at yde en garanti på op til 10 år. Allerede i projekteringsfasen garanterer vi omkostningerne til vores skræddersyede servicepakker, der udgør en væsentlig del af de samlede ejeromkostninger. TGW sikrer således 100 % sindsro ifm denne del af de samlede ejeromkostninger, der er den sværeste at beregne for operatørerne af automatiske logistikcentre.

.  

 

Hvorfor kan TGW tilbyde denne garanti?

For det første fordi TGW leverer mekatroniske komponenter af høj kvalitet, der kombinerer høj driftssikkerhed med lave vedligeholdelsesomkostninger og lavt energiforbrug. For det andet yder vores standardiserede løsninger, som fx FlashPick® højere kapacitet sammenlignet med andre leverandørers løsninger.

Fuldservicepakker

 

Skræddersyede TGW servicepakker sikrer mindre vedligeholdelse og mere oppetid døgnet rundt. Intelligente energistyringssystemer medvirker også til en bæredygtig reduktion af omkostningerne. Husk: at de reelle omkostninger kun bliver åbenbare, når hele anlæggets levetid tages i betragtning. Derfor sætter TGW fokus på de samlede ejeromkostninger - og reducerer dermed dine samlede ejeromkostninger (TCO) betragteligt.

Er du ved at lægge planer for et nyt logistikcenter, der gerne skulle fremtidssikre din virksomhed, og søger du efter pålidelige systemintegratorer? Find ud af, hvordan du reducerer de samlede ejeromkostninger, når TGW står side om side med dig. Prøv at kontakte os!

Måske er du også interesseret i...