TGW Rådgivning

 

I samarbejde med dig identificerer vores specialiserede konsulenttjeneste dit behov og hjælper dig med at realisere dine mål ved at løse dine interne logistikudfordringer. Derfor er det vigtigt at have et indgående kendskab til din virksomhed, så vi kan hjælpe med at optimere din logistik. Det betyder blandt andet, at vi skal have indgående kendskab til din organisation, jeres målsætninger, og hvad det er I arbejder henimod. Ved at arbejde tæt sammen med dig, kan vi udforske alle de muligheder, der er for dig - vi gennemanalyserer og foretager vurderinger ude hos dig.

HVORFOR?
Det er yderst vigtigt for os, at vi forstår din virksomhed og dens målsætninger for at kunne fastlægge, hvad vi skal bruge for at opfylde dem. Derfor gennemgår vi din virksomhed og din forsyningskæde. Vi identificerer evt. begrænsende faktorer og analyserer dine data og forretningsgange. Det resulterer i en optimal logistikløsning, hvor vi anvender det rette automatiseringsniveau til at præstere et hurtigt afkast (ROI).

HVORDAN?
Ved at stille de rigtige spørgsmål, benytte de mest effektive analyseværktøjer og støtte os til vores indgående branchekendskab designer vi en løsning, der er skræddersyet til dit behov, mindsker omkostningerne, øger dit serviceniveau og fremmer din virksomheds succes.
Vores konsulenttjeneste går ind i dybdegående undersøgelser, dataanalyser, feasibility-undersøgelser, konceptdesign, systemkonstruktion og projektering samt detaljerede beregninger af levetidsomkostningerne og simulering.

 

DINE FORDELE

 • Reducerede omkostninger - qua vores planlægning og implementering af den optimale automatiseringsgrad med effektiv udnyttelse af den tilgængelige plads og qua opbygningen af et standardiseret IT-landskab, der yderligere kan udbygges og udvides.
 • Forbedrede serviceniveauer - med løsninger, der øger flowet, hastigheden og nøjagtigheden for dine leverancer direkte til slutkunderne eller detailbutikkerne.
 • Hurtigere afkast (ROI) - som resultat af værdiskabende systemer, der er gearet præcist til dine driftsmæssige krav, så du oplever større besparelser allerede fra dag ét.
 • Større gennemsigtighed - takket være vores topmoderne lagerstyringssystem (WMS), der sikrer nøjagtig sekvensering, styring, track og trace overalt i anlægget.
 • Mindre kompleksitet - takket være vores brug af branchens åbne standarder, hvorved antallet af grænseflader reduceres til et minimum og takket være den intelligente metode, vi anvender til at kombinere mennesker og teknologi.

Data- og analysekrav

VORES PROCES
På grundlag af disse rådata tager vi fat på en dybdegående analyse ved at se på dine nuværende processer og forskellige driftsområder, så vi når til en fuld forståelse af din virksomhed. 

DIN MEDVIRKEN ER UUNDVÆRLIG
I denne fase er din medvirken uundværlig for, at vi kan forstå dine materialestrømme og skabe løsninger, der opfylder alle dine krav og behov. Til gengæld kan du stole på den viden og knowhow, som vores dataanalytikere og systemdesignere har, når de indsamler og indlæser dine data mhp. analyse.

STRUKTURERET TILGANG

Efter en struktureret analyse af dataene står vi med dine rådata, der omdannes til nøjagtige informationer, som dernæst indgår i konceptualiseringen og udformningen af den optimerede materialestrøm hos dig. Alle dine planlægningsdata, såsom lageropgørelser, ordrestrukturer og aktivitetsbaserede omkostningsstrukturer for den aktuelle og fremtidige drift tages i betragtning lige fra begyndelsen. Denne strukturerede tilgang omfatter:

 •  Kravsanalyser
 •  Databehandling
 •  Datarensning
 •  Forberedende dataanalyser
 •  Visualisering af data

Koncept- og procesudformning

Det er altid den bedste løsninger, der vinder

Det du efterspørger er et velgennemtænkt system, der opfylder dine behov både i dag og i morgen. Vores systemkonstruktion bygger på et indgående kendskab til branchen, kreativ fremsynethed og et ønske om at udvikle optimale løsninger for vores kunder. For at opnå det arbejder vores systemdesignere og projekteringsteams sammen med dig for at løse dine komplekse logistiske udfordringer.

Kreativ fremsynethed

Det er helheden i den logistiske løsning, der er vigtig. Dine udfordringer er dokumenteret i form af dine data, som TGW analyserer mhp. at finde de fejl, der er mest sandsynlige eller har den største indvirkning på din drift. På dette grundlag begynder vores systemteknikere at finde sofistikerede og optimerede løsninger til dine udfordringer.

Styr på kompleksiteten

At have styr på kompleksiteten og udvikle de bedste løsninger er for os en passion, som driver os dag for dag. Ved at identificere og kvantificere målene, udfærdige designkoncepter, udvælge og implementere de bedste konstruktioner, fremstiller vi effektive systemer. Din succes er også vores succes.

 

Vi bruger de nyeste designteknikker

Når vi designer den optimale løsning til dig anvender vi de seneste designteknikker herunder:

 • Systemarkitektur - opstilling af modeller
 • System dynamics
 • Systemdesign
 • Statistical analysis
 • Driftssikkerhedsanalyse

Levetidsomkostninger og benchmark

 

Indsigtsfulde beslutninger med levetidsomkostninger

Ejere, brugere og ledere skal alle træffe beslutninger om erhvervelsen og den løbende brug af de mange forskellige aktiver, herunder diverse udstyr og bygninger, der skal huse dem. Anlæggets anskaffelsespris er normalt klart defineret og ofte en nøglefaktor, som indvirker på det endelige valg af et aktiv.

Indsigtsfulde beslutninger

Anlæggets anskaffelsespris er dog kun én del af omkostningen i forbindelse med et distributionscenters levetid. Men alt skal tages med i betragtning, når den rigtige investering skal vælges. De samlede ejeromkostninger er langt større end anskaffelsesprisen og kan variere betydeligt fra løsning til løsning.

Beregning af levetidsomkostningerne: Grundlag for en business case

Med den metode vi anvender til beregning af levetidsomkostningerne er det muligt at identificere og dokumentere alle de omkostninger, der kan blive tale om i hele dit distributionscenters levetid.

 

Hvorfor er det så vigtigt at beregne levetidsomkostningerne?

Før du beslutter dig for at investere i et nyt distributionscenter, er det nødvendigt at se på mere end selve anlægsinvesteringen og anvende vores metode til beregning af levetidsomkostningerne for at fastlægge, hvad de fulde omkostninger ender med at blive. Sørg for at alle direkte og indirekte omkostninger i hele anlæggets levetid kommer med eller spørg os!

 

DINE FORDELE

 • Forbedret systemdesign (takket være en dybere forståelse af de anvendte ressourcer og hjælpeanlæg i hele den forventede levetid)
 • Vurdering af fremtidige ressourcekrav
 • Vurdering af komparative omkostninger ved eventuel erhvervelse - du får mulighed for at vælge mellem forskellige forsyningskilder
 • Optimeret støtte til drift og vedligeholdelse takket være en dybere forståelse af kravene til input over den forventede levetid
 • Vurdering, når aktiverne nærmer sig slutningen af deres økonomiske levetid, for at fastslå om nyerhvervelse er påkrævet (via en indsigt i ændringerne mht. inputkrav, såsom arbejdskraft og forbrug af hjælpeanlæg/-stoffer i takt med, at aktivet ældes).

Simulering

 

Simulering udgør grundlaget for din beslutning

Enhver kan foretage en simpel analyse ved hjælp af regneark. I takt med at anlæggets kompleksitet med en række indbyrdes afhængige funktioner vokser, øges behovet imidlertid også for at anvende professionelle simuleringsværktøjer til at gardere mod risici i forbindelse med implementeringen.

Ved brug af simulering kan vi anvende randomisering via korrekt identificerede data. Vores brug af simulering betyder, at vi kan spore indbyrdes afhængige forhold ved simulering af ankomst- og servicehændelser enkeltvis - målet er at kortlægge og tilpasse dynamiske processer og iværksætte implementeringen af dem.

Informative systemvurderinger

TGW hjælper dig med at planlægge og optimere dit distributionscenter og materialestrømmene heri. Hertil benytter vi professionelle virtuelle simuleringsværktøjer i designfasen. Simuleringerne strækker sig fra en analyse af cyklustiden til oppetiden, "what-if"-analyser og validering af konfigurationen. Via simulering opstilles en række fordele og optimeringsmuligheder.

Forståelse af hvordan tingene er indbyrdes afhængige

Ved at vi anvender simulering får du:

 • Lavere anlægsudgifter
 • Nøjagtig afbildning af systemet, så du kan træffe informerede beslutninger om investeringerne
 • Nøjagtig indsigt så du kan planlægge den optimale forsyningskæde
 • Gennemsigtige forsyningskædeprocesser
 • Et system, der er gennemprøvet og testet under realistiske forhold
 • Målrettet fokus på ressourcer på områder, der vil skaffe dig de største fordele
 • Komplet oversigt over behovet for arbejdskraft
 • Identificering af flaskehalsene og en præsentation af virkningerne, hvilket fører til en forbedring af proceskvaliteten
 • Risikofri analyse og sammenligning af forbedringsforanstaltningerne