TGW Danişmanlik

Uzman Danışmanlık Servislerimiz, bir intralojistik çözüm yoluyla hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ihtiyaçlarınızı belirlemek için çalışır ve size yardım eder. Bu nedenle, lojistik faaliyetlerinizi en uygun hale getirme için size destek olmak amacıyla işletmenizi tanımamız çok önemlidir. Bu, kuruluşunuzla ilgili detaylı bilgiler toplamayı, amaçlarınızı ve çaba harcadığınız her şeyi içerir. Sizinle birlikte çalışarak, derinlemesine analiz ve saha değerlendirmeleri yoluyla tüm seçeneklerinizi keşfedebiliriz.

NEDEN?
İşletmenizi ve amaçlarını anlamak, bu amaçlara ulaşmada kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle şirketinizi ve tedarik zincirinizi inceleriz. Tüm sınırlayıcı faktörleri belirler, verilerinizi ve süreçlerinizi analiz ederiz. Bu da, yatırımdan hızlı geri dönüşü sağlamak için doğru seviyede otomasyonu kullanan en uygun lojistik çözümle sonuçlanır.

NASIL?
Güçlü analitik araçlarla ve sahip olduğumuz detaylı endüstriyel bilgilerimizle desteklenmiş doğru soruları sormak; isteklerinizi karşılayan, maliyetleri düşüren, servis düzeylerinizi arttıran ve işletmenizin başarısına ivme kazandıran bir çözüm geliştirmemize yardımcı olur.
Danışmanlık Servislerimiz; kullanım ömrü maliyet hesaplaması ve simülasyonu ile birlikte detaylı danışmanlık, veri analizi, fizibilite çalışmaları, konsept tasarımı, sistem mühendisliği ve proje planlamayı da içerir.

 

SİZE SUNDUĞU AVANTAJLAR

 • Otomasyonu optimum derecede planlayarak ve uygulayarak, mevcut alanın kullanımını verimli hale getirerek ve genişletilebilir ve geliştirilebilir standart BT yapısı oluşturarak maliyetleri düşürmek.
 • Müşterilere ya da perakende satış noktalarına teslimatların hacmini, hızını ve doğruluğunu artıran çözümlerle birlikte iyileştirilmiş servis düzeyleri.
 • İlk günden itibaren büyük tasarruf sağlamak için operasyonel gereksinimlerinizle tam olarak örtüşen, değer yaratan sistemlerle yatırımdan hızlı geri geri dönüş elde etmek.
 • Tesisin tamamında doğru sıralama, kontrol, takip ve iz sürme için en son teknoloji ürünü Depo Yönetim Yazılımı (WMS) yoluyla daha fazla şeffaflık sağlamak.
 • Arayüzlerin sayısını en aza indirmek için endüstri çapındaki açık standartları kullanarak ve insanları teknolojiyle akıllıca bir araya getirerek karmaşıklığı azaltmak.

Veri ve ihtiyaç analizi

SÜRECİMİZ
İşlenmemiş verileri temel alarak işletmenizi tam olarak anlamak için mevcut süreçlerinize ve çeşitli işletme alanlarınıza bakarak derinlemesine analizimize başlarız.

KATKINIZ ÖNEMLİDİR
Bu aşamada, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan çözümler yaratmak ve malzeme akışlarınızı anlamak için sizin katkınız önemlidir. Buna karşılık olarak, analiz için verilerinizi sıralayan ve girişini yapan Veri Analistleri ve Sistem Tasarımcılarının kapsamlı bilgilerine güvenebilirsiniz.

 

YAPILANDIRILMIŞ YAKLAŞIM

Yapısal veri analizimizi takiben elde edilen işlenmemiş verileriniz optimize edilmiş malzeme akışınızın konsept ve tasarımı için doğru bilgilere dönüştürülür. Mevcut ve gelecek operasyonlar için envanter, sipariş yapıları ve ABC yapıları gibi planlama verileriniz başlangıçtan itibaren dikkate alınır. Söz konusu yapılandırılmış yaklaşım şunları içerir:

 • Veri ihtiyaçları analizi
 • Veri işleme
 • Veri temizleme
 • Araştırmacı veri analizi
 • Veri görselleştirme

Konsept ve süreç tasarımı

 

En iyi çözüm her zaman kazanır

Aradığınız şey, şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayan iyi düşünülmüş bir sistemdir. Sistem mühendisliğimiz; detaylı sektör bilgisi, yaratıcılık, geleceği düşünme ve müşterilerimiz için en uygun çözümü geliştirme arzusuna dayanmaktadır. Buna ulaşmak için sistem tasarım ve planlama takımlarımız, lojistik zorlukların karmaşıklığının üstesinden gelmeniz için sizinle birlikte çalışırlar.

 

İleriyi düşünen yaratıcılık

Önemli olan lojistik çözümün bütünüdür. Yaşadığınız zorluklar verileriniz üzerinden takip edilebilir. Verileriniz, ortaya çıkabilecek en olası ya da en etkili arızaları belirlemek için TGW tarafından analiz edilir. Bu şekilde, sistem mühendislerimiz bu zorlukları aşmak için gelişmiş ve optimize edilmiş çözümler bulurlar. 

Karmaşık yapıları yönetme

Karmaşık yapıları yönetmek ve en iyi çözümleri geliştirmek bizi her gün motive eden bir tutkudur. Sistem hedeflerini tanımlayarak ve ölçerek, sistem tasarım konseptleri yaratarak, en iyi tasarımı seçerek ve uygulayarak başarılı sistemler üretiriz. Sizin başarınız bizim başarımızdır. 

 

En yeni sistem tasarımı teknikleri

En iyi çözümü tasarlamak için aşağıdaki en yeni sistem mühendislik tekniklerini kullanıyoruz:

 • Sistem mimarisi modelleme
 • Sistem dinamikleri
 • Sistem tasarımı
 • İstatistiksel analiz
 • Güvenilirlik analizi

Kullanım ömrü maliyeti ve kıyas noktası

 

Kullanım ömrü maliyetlerine dayalı doğru kararlar

Sahiplerin, kullanıcıların ve yöneticilerin ekipman bileşenlerinin ve bunları barındıracak tesisler de dahil olmak üzere birçok farklı varlığın edinilmesi ve süregelen kullanımı hakkında karar vermeleri gerekir. İlk sermaye maliyetlerinin tutarı genellikle açık bir şekilde belirlenir ve sıklıkla en son varlık seçimini etkileyen önemli bir faktördür.

 

Bilgiye dayalı doğru kararlar

Ancak, ilk sermaye gideri bir dağıtım merkezinin kullanım ömrü boyunca yapılan maliyetlerin sadece bir bölümüdür, yatırım için doğru seçim yaparken bütün maliyetlere dikkat edilmesi gerekir. Toplam Sahip Olma Maliyeti, ilk sermaye giderinden çok daha yüksektir ve farklı çözümlere göre değişir. 

Kullanım Ömrü Maliyetlerinin Belirlenmesi: İşe Uygunluk İncelemesinin Temeli

Kullanım Ömrü Maliyet Belirleme metodolojimizle, dağıtım merkezinizin kullanım ömrü boyunca ortaya çıkan tüm maliyetlerini belirlemek ve belgelemek mümkündür. 

 

Kullanım Ömrü Maliyetini Belirleme neden önemlidir?

Yeni bir dağıtım merkezine yatırım yapmaya karar vermeden önce yatırımınızın ötesine de bakmalı ve nihai İşe Uygunluk İncelemesini oluşturmak için Kullanım Ömrü Maliyet Belirleme yöntemimizi kullanmalısınız. Kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri değerlendirdiğinizden emin olun ya da bize sorun! 

 

Size sunduğu avantajlar

 • Geliştirilmiş sistem tasarımı (beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılan kaynak ve araçların daha iyi anlaşılması yoluyla)
 • Gelecek kaynak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
 • Potansiyel alımın karşılaştırmalı olarak maliyetlerinin değerlendirilmesi - tedarik kaynakları arasında karar vermenizi sağlar
 • Beklenen kullanım ömrü boyunca girdi gereksinimlerinin daha detaylı bir şekilde anlaşılması yoluyla optimize edilmiş operasyonel destek ve bakım desteği
 • Varlıklar ekonomik ömürlerini tamamlamaya yaklaştığında, yenileme gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek için yapılan değerlendirme (varlık eskidiği için insan gücü ve araç tüketimi gibi girdi gereksinimlerinde değişimin anlaşılmasıyla).

Simülasyon

 

Simülasyon, kararınızın temelini oluşturur

Herkes çizelgelerle basit bir analiz yapabilir. Ancak, bağlılıkların sayısının artmasıyla sistem karmaşıklaştığı için, kurulum risklerini önlemek amacıyla profesyonel simülasyon araçlarının kullanılması gerekir.

Simülasyon kullanarak, çok iyi bir şekilde belirlenmiş veriler yoluyla rastlantısallığı dahil edebiliriz. Simülasyon yaklaşımımız, varış ve tekil olarak servis etkinlikleri aracılığıyla bağlılıkları takip etmemizi de sağlar - amaç, dinamik süreçlerin planlanması, uyarlanması ve uygulamalarının başlatılmasıdır.

 

Aydınlatıcı sistem değerlendirmeleri

TGW, sistem tasarım aşamasında profesyonel sanal simülasyon araçlarını kullanarak, dağıtım merkezinizi ve malzeme akışınızı planlamak ve en uygun şekle getirmek için size yardım eder. Spektrum; döngü süresi analizinden erişilebilirliğe, "farklı durum" analizine ve yerleşim düzeninin doğrulanmasına kadar çeşitlilik gösterir. Simülasyon aracılığıyla, çok çeşitli avantajlar ve optimizasyon potansiyeli oluşturulur. 

 

Bağlılıkları anlama

Simülasyon uygulamasıyla şunları elde edersiniz:

 • Daha düşük sermaye gideri
 • Bilgiye dayalı yatırım kararları için doğru sistem tanımlaması
 • İleri düzey tedarik zinciri planlaması için tam anlayış
 • Şeffaf tedarik zinciri süreçleri
 • Gerçekçi koşullar altında denenmiş ve test edilmiş bir sistem
 • En büyük faydayı sağlayacak alanlardaki kaynaklara odaklanma
 • Uygun iş gücü tahsisi
 • Darboğazların ve karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve bunun sonucunda süreç kalitesinde iyileştirme
 • Risksiz analiz ve gelişim kriterlerinin karşılaştırılması