Atletizm Hayalleri

Atletizm Hayalleri"Atletizm Hayalleri", "Eğitim Merkezi" ve "Mükemmel Gelecek" projeleri başarılı genç atletler için antrenman sahasıdır. Aynı zamanda, okul başarıları da desteklenir.
Rekabetçi sporlar, gençlerin karakter gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Belirli bir amacı olma, zaman yönetimi ve konsantrasyon gibi özellikler üzerinde en baştan itibaren çalışılır ve gelecek için önemli bir temel oluşturulur.
Jimnastik ya da atletizm gibi sporlar genç yaşta yoğun eğitim gerektirir. Çocuklar ve ergenler en iyi performansı elde etmek için haftada 15 ila 25 saat antrenman yapmalıdır ancak devamlı okul işleri öncelik haline geldikçe antrenmanlar azalır.

Atletizm Hayalleri, Eğitim Merkezi ve Mükemmel Gelecek projeleri beşinci sınıf ya da üstündeki genç atletlere destek olur. Onuncu sınıftan itibaren, uygun atletik ve eğitim performansındaki gençler, üniversite giriş sınavlarını (A seviyesi) tamamlamak için, rekabetçi sporlarda uzmanlaşan, bir dil bilgisi okuluna girebilir. Atletler mezun olana kadar deneyimli koçlar ve öğretmenler tarafından desteklenir ve onlardan eğitim alırlar.

Projeler