CAP.tain'lar büyük rağbet görüyor

CAP. En Yetenekliler Programı

Çocuklarımız, gelecekte toplumun refahı açısından keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen sayısız yetenek ve beceriye sahiptir. Gelişmiş eğitim çalışmaları çocuklarımızın fantezilerini, yaratıcılığını ve yenilikçiliğini özgür kılabilir. Bunlar, geleceği şekillendirecek kabiliyetlerdir. 

CAP. terimi "kabiliyet" kelimesinin İngilizcesi olan "capability" kelimesinden türetilmiştir ve ebeveynler tarafından Geleceğin Kanatları (Future Wings) Vakfının bir girişimi olarak 2010'da kurulmuştur. 

CAP. konseptinin arkasındaki fikir

 • Teknoloji odaklı dünyamızda temel teknik bilgiler genel eğitimin bir parçasıdır
 • Ekonomimiz, farklı disiplinlerde düşünebilen ve karmaşıklığı yönetebilen insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır
 • Mekatronik, teknolojinin farklı disiplinlerinin (makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği) bir araya geldiği ve dolayısıyla genel ortaöğretim konularını tamamlayıcı ideal bir alandır.
 • Temel teknik eğitim bireylerin ufkunu genişletirken, seçilen meslek ne olursa olsun her zaman faydalı olur

CAP. - Bu nedir?

"Stajyerlikle birleştirilen A Seviyesi"

 • Kapsamlı yabancı dil yetkinlikleriyle genel ortaöğretim konuları
 • Mekatronik mühendisliği stajyerliğine yönelik müfredata göre gerçekleştirilen yüksek kaliteli genel teknik eğitim
 • Operasyonel uygulamalar

CAP. kavramının 3 temel direği

 • Pratik teknik becerilerin geliştirilmesi:
  - WIFI eğitim ortağımızla birlikte mekatronik mühendisliği stajı (ortaöğretim sınıflarıyla birlikte 4 yıl)
 • Yönetim becerilerinin geliştirilmesi:
  - Kendi kendini yönetme ve kişisel çalışma yöntemleri
  - Olayları her yönüyle düşünme/yaratıcı sorun çözümü
  - İşletmeciliğin temelleri
 • Operasyonel bilgi birikimi edinme:
  - Ulusal ve uluslararası stajlarla şirketlerle uygulamalı deneyim kazanma olanağı

CAP. eğitimi motivasyonu yüksek gençleri gelecekteki çalışmalarına ve/veya teknolojiye dayalı dünyamızın ekonomik alandaki güçlüklerine karşı hazırlar.

Daha fazla bilgi için lütfen CAP. web sitesini ziyaret edin.