Umfangreicher Intralogistik Baukasten vernetzt mit intralogistischem Materialfluss
Living Logistics
ENTEGRATÖRLER
İÇİN
ÜRETİM

KAPSAMLI İNTRALOJİSTİKMODÜLER KİTİ

ÇÖZÜMLERİN
MERKEZİ

İntralojistik bileşenlerin bir üreticisi olarak, ürün akışını tesisimiz içinde otomatik ve yüksek performanslı çözümlerle sağlıyoruz. Dünya çapındaki sistem entegratörleri, yüksek kaliteli alt sistemlerde güvenilir partner olarak TGW Distributor Business Unit'i seçiyor. Hizmetlerimiz; sistem çalışma ömrü planlamasından, uygulamaya ve Ömür Boyu Hizmetler'e kadar her şeyi kapsamaktadır..

Background Grid Invers
İDEAL PARTNER
SAHİP
OLDUĞUMUZ
TEMEL
BECERİLER
  • Tüm dünyaya tek bir yerden dağıtım

  • Yıllara dayanan sektör deneyimi

  • Güçlü sistem entegratörleri ağı

  • Kanıtlanmış kalite seviyesi

  • Geniş intralojistik portföyü

  • Maliyet bilinci ve şeffaf yaklaşım (TCO)

  • Çözüm odaklı uzmanlık ve güvenilirlik

Markus Handorfer Kontakt
Markus Handorfer
Key Account Management Distributor Business
TGW Mechanics GmbH
Explore TGW